/ Tobak som kolonialvare

Ligesom nydelsesmidlerne sukker, kakao, kaffe og te hører også tobakken til de såkaldte kolonialvarer. Dens udbredelse i Europa er uløseligt forbundet med den transatlantiske slavehandel. I det 16. århundrede etableredes et udspekuleret handelsnet, ved hjælp af hvilket de europæiske sømagter systematisk gjorde afrikanere til slaver, for at de skulle dyrke kolonierne i den Nye Verden. Denne kendsgerning blev lige fra begyndelsen og indtil langt ind i det 20. århundrede visualiseret åbenlyst og ubekymret i reklamen for de eksotiske varer.

 

Billedtekst: 

Tobaksmærke, Jakob Koch, Flensborg, ca. 1780, Flensborg Byarkiv

OBS: Mere information om den transatlantiske trekantshandel finder du i afdelingen Sukker, rom & slaveri i bygningen ved siden af.

Oversøisk tobak

Syv år efter, at de første engelske nybyggere fra „Virgina Company of London” i 1607 havde nået flod­mundingen ved Chesapeake, blev de første fire tønder virginiatobak leveret til deres engelske hjem­land. I 1618 sendte kolonisterne allerede 9.000 kg, fire år senere 27.000 kg tobak. Den ekspanderende dyrkning af tobak førte til konflikter med de oprindelige indbyggere; manglen på arbejdskraft blev afhjulpet med ind­førslen af slaver. England afløste det spanske koloniherredømme som den største tobaksproducent og dominerede nu verdensmarkedet for tobak. Efter 1800 begyndte den verdensomspændende udbredelse af tobaksproduktionen til Asien, især til de hollandske kolonier og i Indien.

Puerto Rico og Dansk Vestindien

Takket være sin beliggenhed i det nordøstlige af Caribien indtog Puerto Rico i de tid-lige år af koloniseringen af den Nye Verden en nøgleposition for det spanske imperium. Havnen i hovedstaden San Juan var et vigtigt anløbssted på vejen fra Europa til Cuba, Mexiko, Mellemamerika og de nordøstlige territorier i Sydamerika. I løbet af det 19. århundrede var Puerto Rico og Cuba de sidste to spanske kolonier i den Nye Verden. Det spanske koloniherredømme havde, indtil det blev afløst af England, monopol på forsyningen med tobak til Europa.

 

Kun knap 180 kilometer øst for Puerto Rico ligger den tidligere danske koloni St. Thomas. Denne ø har ligeledes en vigtig dybvandshavn og var hovedomslagsplads for de Små Antiller. Mellem de to havne var der tætte handelsforbindelser. En stor del af den tobak, der blev dyrket på Puerto Rico, blev omladet via havnen i St. Thomas og solgt til Danmark.

Tobak fra Tysk Østafrika

Med grundlæggelsen af Det Tyske Kejserrige i 1871 blev Tyskland en nationalstat. Tyske handelsfolk var allerede oversøisk aktive før kolonitidens begyndelse i 1884. De bidrog afgørende til at skaffe tyske kolonier. Handelsstationerne var udgangspunkt for annektering af landområder, som blev til de tyske kolonier, derunder i år 1884 Tysk Sydvestafrika og i 1885 Tysk Østafrika.

 

Tobaksstauderne, der blev indført fra Amerika, trivedes især i det køligere højland i Ussagara-området i Tysk Østafrika. De blev dyrket i plantager. Tobaksbladene blev tørret og fermenteret lokalt og derefter forarbejdet til røgtobak, snustobak eller skråtobak (tyggetobak). Tobakseksporten opnåede dog aldrig samme betydning som eksporten af sisal, kautsjuk eller kopra.

Tobak fra Vestafrika

Guldkysten i Guinea (i dag: Ghana) var for den danske krone en vigtig omladningsplads for varer og centrum for slavehandelen. Siden 1780 var der også blevet anlagt plantager på stedet. Selv om Danmark forbød slavehandelen i 1803, betød det ikke samtidig en ophævelse af slaveriet. Helt indtil slutningen af 1820’erne drev danskerne fem større plantager. En af disse plantager fik til ære for kong Frederik VI af Danmark navnet Frederiksgave, og indtil salget til Storbritannien i 1850 blev den drevet som statsligt foretagende. Her skulle der opbygges et dansk produktionscentrum til forsyning af det europæiske marked – uden den forbudte menneskehandel, men dog med udbytning af den lokale befolkning.

 

Man plantede ca. 8000 kaffe-, 4.500 tobaks- og 200 sukkerrørsplanter. Men driften blev indstillet allerede efter få år. Man formodede, at de klimatiske betingelser ved foden af Akwapim-bjergene ugunstige. I dag ved man, at de næringsfattige jordbundsforhold samtidig med et højt indhold af aluminium i jorden må have været årsagen til, at det mislykkedes.

 

STARKER TOBACK

eine Kooperationsausstellung zwischen dem Flensburger Schifffahrtsmuseum und dem Naturwissenschaftlichen Museum Flensburg, in Zusammenarbeit mit und gefördert durch das Land Schleswig-Holstein im Rahmen der grenzüberschreitenden Gartenschau BLUMEN BAUEN BRÜCKEN in Flensburg

 

Schiffbrücke 39 24939 Flensburg

 

Di. - So. 10.00 – 17.00 Uhr