/ Rygningens kulturhistorie

Til forskel fra andre kolonialvarer forblev forbruget af tobak i det 17. og 18. århundrede ikke begrænset til de pengestærke samfundslag. Rygning slog ad forskellige kanaler hurtigt og permanent igennem i forskellige sociale gruppe, hos begge køn og blandt alle aldersklasser. De forholdsvis lave priser og den sultdæmpende funktion virkede tiltrækkende for de brede befolkningslag. Samtidig udvikledes fine og dyre rygeutensilier, der gjorde det muligt at skabe en samfundsmæssig differentiering.

Pibe

Om piberygning, som ofte formodet, var den mest udbredte form for tobakskonsum, er uklart, da det kun er i forbindelse med denne konsumform, rygeutensilierne er bevaret. Tidlige billedfremstillinger tyder snarere på en mulig ceremoniel betydning end på en daglig praksis. Indtil langt ind i det 19. århundrede var piberygning vidt udbredt og bidrog i 2. halvdel af det 20. århundrede til et intellektuelt image.

Snustobak

Snustobak bredte sig i første omgang hurtigt blandt den europæiske elite i det 18. århundrede, muligvis også som middel mod dårlige lugte. Det blev en luksusvare, der blev ledsaget af kostbart accessoires.

Cigar

Cigaren ansås i perioden op til Martsrevolutionen i Tyskland i 1848 som tegn på et revolutionært sindelag. Fra at være fremskridtets symbol ændrede den sig til at blive et tegn på magelighed og afløste her piben. I dag er cigaren blev en lifestyle-attribut i klubber og lounges.

Cigaret

Fra midten af det 19. århundrede bredte den oprindelig spanske „lille papir-cigar” sig i Europa. Den hastige konsumering passede til modernitetens tidsalder. Efter 1900 afløste cigaretten pibe og cigar som det mest populære rygemiddel.

Knaster

Ordet betegnede i begyndelsen af det 17. århundrede en mild tobak af høj kvalitet, der blev transporteret i rørkurve (spansk: canastros). Man talte om kanastertobak, som først blev forkortet til kanaster og så til knaster og formodentlig i denne form indgik i det tyske sprog via hollandsk.

 

STARKER TOBACK

eine Kooperationsausstellung zwischen dem Flensburger Schifffahrtsmuseum und dem Naturwissenschaftlichen Museum Flensburg, in Zusammenarbeit mit und gefördert durch das Land Schleswig-Holstein im Rahmen der grenzüberschreitenden Gartenschau BLUMEN BAUEN BRÜCKEN in Flensburg

 

Schiffbrücke 39 24939 Flensburg

 

Di. - So. 10.00 – 17.00 Uhr